Protipožární ochrana CNC strojů

Protipožární ochrana CNC strojů

Ochrana vašich CNC strojů před požárem, zajištěná naším protipožárním systémem.

Více informací

1. eflekční tryska rozprašující čisté nekorozivní a nevodivé hasivo FM200 v obráběcím prostoru stroje.

2. Teplotní čidlo monitoruje teplotu v prostoru obráběcího stroje.

3. Sirénomaják, aktivuje se v případě překročení 1. teplotní úrovně.

4. Ruční tlačítko ve žluté barvě, které v případě stisknutí spustí hašení.

5. Řídící jednotka teplotního čidla, lze nastavit dvě teplotní úrovně 1. úroveň aktivuje sirénomaják, 2. teplotní úroveň vypíná ventilaci, respektive uzavírá klapku a spouští hašení.

6. Hasicí ústředna certifikovaná dle ČSN EN 12094-1. Monitoruje linky vedoucí k řídící jednotce a hasicímu zařízení, v případě poplachu spouští hašení.

7. Hasicí zařízení FIRESTOP s hasivem FM200 (HFC 227ea) certifikované dle

ČSN EN 12094.

Shopping cart

Your purchase

In your cart are
0 items

0 Kč
inc. VAT

View cart